Terör, ülkemizin uzunca bir süredir en önemli gündemi. Can alan, korkutan, tedirgin eden özellikleriyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de çözülmeyi bekleyen sorunların başında. Terör konusunda da pek çok araştırmalar yapılmış, sebepleri ve sonuçları üzerinde fikir adamları çeşitli düşünceler dile getirmişlerdir. Yapılan çalışmalara bakıldığında terörün tanımı konusunda çeşitli farklılıklar olsa da bizce en uygun tanım şu şekilde yapılabilir: Terör, “İnsanları yıldırmak, sindirmek yoluyla onlara belli düşünce ve davranışları benimsetmek için zor kullanmak ya da tehdit eylemi” olarak tanımlanmaktadır. Ancak terörün en anlaşılabilir ve pratik tanımı ise, siyasal amaçları şiddet kullanarak gerçekleştirme olarak yapılabilir.

Latince kökeni terror olan terör kelimesi bugünkü kullandığımız anlamıyla Fransız İhtilali’nden sonra kullanılmaya başlanmıştır. Ancak terörün tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bilimsel kaynaklarda ilk terör eyleminin M.Ö.73-66 yıllarında Sicariiler tarafından gerçekleştirdiği belirtilmektedir. Tarihte önemli bir yere sahip olan Haşhaşiler de 11. asırdan sonra Selçuklu Devleti’ne karşı birçok terör eyleminde bulunmuşlardır. Tarihimizde popüler bir örgüt olan Haşhaşilerin lideri Hasan Bin Sabbah’tır. Özellikle örgüte mensup teröristlere uyuşturucu madde vererek onları sevk ve idare etmesiyle bilinir.

Terör; amaçları, yoğunlukta oldukları bölgeler vb. unsurlar itibariyle birçok tasnife tabi tutulabilir. En önemli ayrım ise; devrimci terör ve ayrılıkçı terör olarak yapılabilir. Bu ayrıma göre devrimci terör; mevcut siyasi, ekonomik, toplumsal düzeni şiddet kullanarak yıkmayı ve yerine kendi idealleri doğrultusunda yeni bir düzen kurmayı amaçlamaktadır. Ayrılıkçı terör tanımı ise, bir devletin bir bölümünde bağımsız veya özerk bir yapı kurmayı hedefleyen ve bunun için şiddete başvuran terör örgütleri için kullanılmaktadır. Yine terör; iç terör ve uluslararası terör, devlet terörü ve devlete karşı terör, kır terörü ve şehir terörü gibi farklı şekillerde gruplandırılmaktadır. Nasıl bir tasnife tabi tutulursa tutulsun, terörün iki temel yöntemi vardır. Birincisi; muhatap devlete, terörle mücadele işinin devlete pahalıya patlayacağını, kontrol etmenin çok zor olacağı mesajını vermek… İkincisi ise ayrılıkçı veya devrimci hareketin ülke içinde veya uluslararası kamuoyunda bilinmesini sağlamak ve etkili olduğunu hissettirmek…

Modernleştiğini ve birçok meseleyi artık konuşarak çözebileceğini zanneden insanlar için bir hayal kırıklığı da olan terör, günümüzde tarihte görüldüğünden daha fazla bir etki alanı bulmaktadır. İnsanları buna iten nedenler ve terörün nasıl bitirilebileceği konusunda birçok araştırma ve inceleme yapılsa da kesin bir çözümünün bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Özellikle uluslararasında terörün herkesçe kabul edilen bir tanımının yapılamaması da terörle mücadelede belki de en önemli problemdir. Böyle bir tanım dünyadaki mevcut güç mücadelesi dikkate alındığında yakın bir gelecekte yapılacağa pek benzemiyor.

Öyle ki terörist, gerilla, milis, özgürlük savaşçısı gibi kavramların menfaatler ve bulunulan noktaya göre tanımlanması, bahsedilen sorunun çözülememesinin en önemli sebebidir.

Güçlü olanın güçlü olduğu müddetçe yaptığı terör tanımıyla, mağdur olduğunda veya zaafa düştüğünde yaptığı tanım farklı oldukça, işin çözümü de zor olacaktır. Bu yüzden terörün küresel geçerliliği olan bir tanımının yapılması konusundaki haklı beklentilerin ne yazık ki yakın gelecekte çok bir karşılığı gözükmüyor.

İnsanları terörist olmaya iten nedenleri sıfırlamak ideal olan. Ancak öncelikle terörün güncel halini etkisiz hale getirip orta vadede maddi ve fikri varlık nedenleri üzerinde çok yönlü çalışmalar yapılması gerekiyor.

Teröristin el kitabının dahi yazıldığı zamanımızda terörle mücadelenin de çok yönlü ve herkesçe anlaşılabilir “el kitaplarının” daha çok yaygınlaştırılması, terörle mücadelenin başka bir boyutu olacaktır.
 

Sonuç olarak, terörü sıradan bir öfke veya kısa vadeli bir plan dahilinde yapılan birkaç eylem olarak değil içinde olanlarca uzun vadeli sistematik planlar dahilinde yürütülen bir haksız düzen olarak görmek lazım.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
www.karadenizinsesi.com.tr